Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in English

Bhagyada lakshmi baramma
nammamma nee
sowbhagyada lakshmi baramma

hejjaya mele hejjeyanikkuta
gejje kalgala dhvaniya madutha
sajjana sadhu pujeya velege
majjigeyolagina bennee yante

Bhagyada lakshmi baramma
nammamma nee
sowbhagyada lakshmi baramma

Kanaka vrushtiya kareyuta bare
mana kamanaya siddhiya thore
dinakara koti tejadi holeva
janakarayana kumari bega

Bhagyada lakshmi baramma
nammamma nee
sowbhagyada lakshmi baramma

attittagalade bhaktara maneyali
nitya mahotsava nitya sumangala
satyava toruva saadhu sajjanara
chittadi holeva puttali bombe

Bhagyada lakshmi baramma
nammamma nee
sowbhagyada lakshmi baramma

sankhye illada bhagyava kottu
kankana kayya tiruvuta bare
kunkumankithe pankaja lochane
venkataramanana binkada rani

Bhagyada lakshmi baramma
nammamma nee
sowbhagyada lakshmi baramma

sakkare tuppada kaluve harisi
shukravaradha pujaya velage
akkareyulla alagiri rangana
chokka purandara vithalana rani

Bhagyada lakshmi baramma
nammamma nee
sowbhagyada lakshmi baramma

Related Post

Share this article

Leave a Comment